Til vores leverandører og samarbejdspartnere                                                                                  København. Januar 2022

 

Vi har i Foto/C netop overstået et 2021, som på mange måder har været turbulent og med en del udfordringer. Der har været perioder med tvangslukninger, mangel på vareleverancer til tiden, samt nedlukninger af indkøbsforeninger med mere.

Til trods herfor kan vi se tilbage på et år, hvor vi hos Foto/C har opnået en pæn vækst i vores forretning.

Vores Direktør igennem de sidste 10½ år, Henning Buch, har valgt at gå på pension med udgangen af 2021. Henning har været en del af Foto/C`s DNA, da han igennem 31 år har været med til at præge udviklingen i butikken til der, hvor vi er i dag. Henning har dog lovet fortsat at hjælpe efter behov her i 2022.

Den daglige ledelse af butikkerne i København vil fremadrettet varetages af Nick Trakossas, mens Bjarne Knudsen overtager direktørposten i Foto/C København pr. 1. januar 2022.
                            

Vi begynder året 2022 med at slutte en æra og starte en ny

Foto/C har i 44 år haft fast adresse i Holbergsgade 5 ” Lige bag det kongelige teater” Men nu flytter vi forretningen til nye lokaler på:

Nørre Voldgade 20
1358 København K.

(på hjørnet af Nørre Voldgade og Teglgårdsstræde)

Butikkens sidste åbningsdag på Holbergsgade 5, er: lørdag den 22. januar 2022.

Alle telefonnumre samt mailadresser på alle medarbejdere forbliver de samme.
Butikkerne: Foto/C Brønshøj samt Hørsholm Foto vil stadig være åbne som normalt.

Vi glæder os til, at byde alle velkommen til vores nye butik på Nørre Voldgade 20

Mandag den 31. januar 2022 kl. 9:00.

Vi er klar til et stærkt 2022 og vi ser frem til et fortsat godt samarbejde med alle vore kunder og leverandører.

 

Med venlig hilsen

Bjarne Knudsen

 

 

PS: Vi har ikke skemalagt nogen receptioner i forbindelse med ovenstående, vi har besluttet at vente indtil vi er fri af alle restriktioner.

Copenhagen, January 2022

 

To our suppliers and collaborators,                                                                           

2021 has come to an end and in many ways, it has been a turbulent and challenging year for Foto/C. Having to temporarily close our stores, delays in supply and closing group purchasing organizations are just a few of the challenges we have faced this past year.

Despite challenging times, we look back on a year where the value of our business has increased.

Our managing director through 10 and a half years, Henning Buch, has decided to retire from the end of 2021. For the past 31 years, Henning has been a part of the DNA of Foto/C and his influence on the store is one of the reasons we are where we are today. Despite his retirement, Henning has offered his assistance in 2022, if need be.

The daily management of the Copenhagen stores will be handled by Nick Trakossas, while Bjarne Knudsen will assume the position as managing director, effective January 1st, 2022.

The year of 2022 marks the ending of an era,
as well as the beginning of a new one.

For 44 years Foto/C has been localized at Holbergsgade 5 or “right behind the Royal Theater”, but now the store will be moved to a new space at:

Nørre Voldgade 20
1358 København K.

(At the corner of Nørre Voldgade and Teglgårdsstræde)

The last opening day at the space in Holbergsgade 5 will be Saturday the 22nd of January 2022. 

All phone numbers and e-mails of our employees will remain the same. Foto/C in Brønshøj as well as Hørsholm Foto will be open as usual.

We are excited to welcome you in our new store at Nørre Voldgade 20.

Monday the 31st. of January 2022 at 09.00 am.

We are ready for a great 2022 and we look forward to a continuously good partnership with all our clients and suppliers.

With best regards

Bjarne Knudsen

PS: We have not planned any kind of reception in relation to the relocation, as we have decided to wait until the current covid-19 restrictions come to an end.